Spesialproduksjon

Spesialproduksjon fra Nilz er for deg som ønsker å utforme og designe dine egne personlig produkter der detaljene settes i fokus! Mulighetene er nesten uendelige.

Vi opplever en økende etterspørsel etter muligheten til å utforme egne produkter. Ved bruk av spesialproduksjon fra Nilz åpner det seg opp en ny verden av muligheter.

For deg ønsker ett virkelig unikt produkt kan spesialproduksjon dreie seg om utforming av produktet i sin helhet. Design, funksjon, form og materialer tilpasses fra bunnen av etter dine ønsker.

Spesialproduksjon kan også være så enkelt som at man benytter seg av elementene som allerede finnes på standardprodukter. Gjennom utforming av f.eks. knapper, sømmer og glidelåser kan vi tilføre standardproduktet det lille ekstra for å gjøre det til ditt unike produkt!

Løsningen kan leveres til alle typer virksomheter - bedrifter i alle størrelser, offentlige virksomheter, organisasjoner, foreninger og idrettslag.

Ønsker du å vite mer om muligheten for spesialproduksjon? Kontakt oss på nilz@nilz.no for mer informasjon og gjennomgang av mulighetene for deg og din virksomhet.