PERSONVERNERKLÆRING

BEHANDLINGSANSVARLIG

NILZ AS (org.nr. 916 104 847) ved daglig leder er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. Oppgavene knyttet til behandling av personopplysninger kan være delegert, men ikke ansvaret.
Gjennom interne rutiner og prosedyrer vil vi alltid sørge for forsvarlig og lovlig behandling av personopplysninger, og vil kun benytte slik informasjon til uttrykkelig angitte og legitime formål, i samsvar med gjeldende lovgivning.
Eksterne tjenesteleverandører (Databehandlere) kan behandle personopplysninger på vegne av NILZ AS på ulike områder. Vi vil sørge for at dette skjer i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning for å beskytte de personopplysningene som behandles av eksterne tjenesteleverandører.

PERSONOPPLYSNINGER SOM LAGRES
Vi kan behandle følgende personopplysninger. Alle dine opplysninger lagres i henhold til lovens bestemmelser.
- Navn
- Adresse
- Telefonnummer
- Postadresse
- E-postadresse
- Din arbeidsgiver
- Aktivitet ved mottak av epostmarkedsføring/nyhetsbrev (mottatt epost, åpnet/ikke åpnet, hvilke linker man har aktivert)

FORMÅL MED BEHANDLINGEN
Vi behandler opplysningene til bruk i vår virksomhet for å ivareta våre forpliktelser og gjennomføre avtaler om kjøp og salg av våre produkter og tjenester. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med kjøp eller forespørsel.

GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN
Vi oppbevarer og bruker personopplysninger som nevnt i punkt 2 for å oppfylle kjøpsavtaler eller andre forpliktelser. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).
Ved bruk av samtykkeerklæring som grunnlag for bruk av personopplysninger til markedsføring vil vi kunne benytte kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

INNHENTING AV PERSONOPPLYSNINGER
Dine personopplysninger innhentes og lagres ved din kontakt med oss på en eller flere av følgende måter:
- Henvendelser via våre kontaktskjemaer på nettstedet nilz.no
- Henvendelser via epost til våre firmaadresser eller direkte til en av våre ansatte
- Bestilling og inngåelse avtale om kjøp av våre produkter og tjenester
- Annen kontakt du måtte ha med våre ansatte og samarbeidspartnere
- Deltakelse eller samhandling i forbindelse med arrangementer, konkurranser, markedsundersøkelser eller kampanjer kan du bli bedt om å legge igjen personopplysninger.
- Interaksjon med oss på sosiale medier eller andre elektroniske plattformer der du velger å dele personopplysninger med oss.

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES) PÅ NETTSTEDER
Ved bruk av vårt nettsted nilz.no legges det igjen informasjonskapsler på din enhet. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som sendes fra vår webserver og lagres av nettleseren din.
Vi bruker informasjonskapsler som grunnlag for å analysere bruk av nettstedet. Informasjonskapsler benyttes også for måling av aktivitet på nettstedene som grunnlag for markedsføringsaktiviteter på internett. Noen av disse informasjonskapslene er fra tredjepart.
Det kan også benyttes informasjonskapsler som bare husker dine handlinger for det aktuelle besøket på nettsiden, og som slettes når brukersesjonen avsluttes. Ingen sporing medfører lagring av din IP-adresse eller andre opplysninger som kan være personlig identifiserende.
Ved første gangs bruk av nettstedene blir du bedt om å akseptere bruk av informasjonskapsler. Utover nødvendige informasjonskapsler, velger du selv hvilke du tillater. Dersom du velger å ikke akseptere bruk av informasjonskapsler kan du via nettleserens innstillinger blokkere for lagring av informasjonskapsler, slette tidligere lagrede informasjonskapsler eller bli informert hver gang nettstedet ber om å lagre en informasjonskapsel.

UTLEVERING OG DELING AV OPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER
Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, og vi vil ikke selge, overføre eller utlevere dine personopplysninger til andre.
Dersom det er nødvendig for å oppfylle en avtale om kjøp og salg av produkter og tjenester vil vi dele nødvendige personopplysninger med våre samarbeidspartnere, herunder produktleverandører, produksjonspartnere og fraktselskaper.
I tillegg vil vi dele personopplysninger til rette vedkommende instans for å følge lovmessige krav og når vi er rettslig forpliktet til det.

SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER
Personopplysninger vi har mottatt og lagret i forbindelse med kjøp og salg lagres permanent i vårt kunderegister til du eventuelt ber om å bli slettet.
Personopplysninger vi har fått ditt samtykke til å benytte til å benytte i markedsføringsøyemed lagres permanent i vårt system for e-postmarkedsføring til du eventuelt trekker tilbake ditt samtykke og ber om å bli slettet.
Personopplysninger vi har lagret i forbindelse med kundeforespørsler og lignende, men som ikke kan knyttes til konkrete kjøp og salg lagres i vårt kunderegister og slettes innen 5 år.
Andre lovmessige krav og rettslige forpliktelser kan medføre at vi må oppbevare personopplysninger i et annet tidsrom.

RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE
Du kan til enhver tid kreve:
- Innsyn i egne personopplysninger
- Flytting av egne personopplysninger
- Sletting av dine personopplysninger
- Dersom du mener at NILZ AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

INFORMASJONSSIKKERHET
Gjennom våre interne rutiner, prosedyrer og regulering av tilganger, samt databehandleravtaler med våre systemleverandører, sikrer vi dine personopplysninger slik at uvedkommende ikke får tilgang til disse.
Våre nettsted nilz.no er utstedt med SSL-sertifikat for å sikre din eventuelle deling av personopplysninger via våre kontaktskjemaer. SSL står for Secure Sockets Layer og er den nye standarden for digitale sikkerhetssertifikater. Når en bruker av nettstedet på et sikkert område deler opplysninger aktiveres nettstedets SSL-sertifikat for å opprette en sikker kryptert tilkobling.

KONTAKTINFORMASJON
Ytterligere henvendelser vedrørende vår behandling av personvernopplysninger rettes skriftlig til en av følgende adresser:
Epost: nilz@nilz.no
Post: Nilz AS, Pløensgate 2, 0181 Oslo

DATO FOR DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN
Vi kan enhver tid gjøre endringer i denne personvernerklæringen uten varsel, men kan i enkelte tilfeller varsle deg på epost om vesentlige endringer.
Denne personvernerklæringen ble sist endret 27.september 2023.