NILZ har blitt Miljøfyrtårn

NILZ har jobbet målrettet i mange år med å bli stadig «grønnere». Nå har vi også to sertifiseringer som bekrefter dette.

I 2023 ble vi GOTS-sertifisert, og nå i mai 2024 har vi blitt Miljøfyrtårn-sertifisert.

Å være en miljøfyrtårn-bedrift stiller høye krav til oss som virksomhet, og til våre leverandører og partnere. NILZ har i lang tid tatt bærekraft på alvor, jobber kontinuerlig med miljøforbedringer og med å redusere våre klima- og miljøutslipp. Vårt sterke fokus på kvalitet i alle ledd gjenspeiler dette.

Miljøfyrtårn mest brukt i Norge
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifisering for bedrifter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn-bedrift stiller bl.a. krav til miljøkrav ved innkjøp, miljøfokus ved transport, energireduserende tiltak, avfallshåndtering, HMS-rutiner og mye mer. Sertifiseringen gir oss konkrete verktøy for miljøledelse og gjør det enklere å arbeide med grønn omstilling og oppfølging.

Godkjent ved anbudskonkurranser
Miljøfyrtårn-sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp og godkjent som dokumentasjon i anbudskonkurranser. Miljøfyrtårn er også den første nasjonale sertifiseringsordningen i Europa som har blitt anerkjent av EU. Sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land utlyser anbud.

NILZ ønsker en mer bærekraftig verden og et mer miljøvennlig næringsliv, og Miljøfyrtårn-sertifiseringen vår er et viktig steg mot dette. Vi ser fram til å samarbeide med leverandører, partnere og kunder for å skape et mer bærekraftig samfunn.

Har du spørsmål eller innspill vedrørende NILZ sitt bærekraftarbeid, ta gjerne kontakt med oss på nilz@nilz.no.

SERTIFIKAT/FAKTA
NILZ AS oppfyller følgende kriteriesett:
- 0 A Felleskriterier, privat og statlig
- 41 Trykkeri og profilering
- 84 Handel
Sertifikatet dokumenterer at virksomheten har etablert et miljøledelsessystem og oppfyller strenge kriterier innen avfall/ombruk, energi, innkjøp, transport og arbeidsmiljø. Det stilles krav til forankring og målrettet forbedringsarbeid. Miljøeffekten skal årlig innrapporteres og offentliggjøres. Miljøfyrtårn er anerkjent av EU i henhold til artikkel 45 i regulativ 1221/2009.